Lui Nicolae Iorga nu îi plăcea Brâncuși, dar îi plăcea Hitler

În anul 1939, istoricul Nicolae Iorga era unul din stâlpii de susținere ai dictaturii fascistoide și antisemite a regelui Carol al II-lea. Într-o conferință cu titlul „Ce durează?”, ținută la Brașov, a tunat și a fulgerat împotriva artei moderne. L-a luat în vizor și pe sculptorul Constantin Brâncuși. Iată ce a zis Iorga:

„Sunt acum în mare considerație și în Europa, dar mai ales în America, operele unui român, d. Brâncuș, fiu de țăran de la noi, în care s-ar crede că se păstrează admirabilele tradiții artistice ale rasei: ce sens pot să aibă „simbolele” lui ? (…)

Se crede că în opera d-lui Brâncuș este o tendință. S-ar zice: „ce sunt toate capetele acestea de oameni, care variază de la un individ la altul? Nu există decât un singur chip omenesc. De ce ochii să fie într-un fel la unul și altfel la altul, de ce linia nasului să poată varia? E neadmisibil; arta e o simplificare”.

Și atunci d. Brâncuș a ajuns să realizeze o figură umană care este a tuturora și a nimănui. Într-un rând, la București, i-a cerut o văduvă mai mult sau mai puțin neconsolată să facă la cimitir un monument soțului ei și a ieșit un ou în care erau două linii: una pentru sprâncene și pentru ochi, și alta pentru nas, la mijloc.

„Rugăciunea”, parte dintr-un monument funerar de la Buzău (1907). Foto: MNAR.

Ultimul „simbol” al d-sale este pasărea măiastră, care nu e decât o linie rotundă care se subțiază și se termină cu un gât ca de sticlă. Sunt oameni de la noi care se duc la Paris să vadă pasărea măiastră a d-lui Brâncuș.

„Pasărea în spațiu” în mai multe versiuni. Brâncuși a sculptat și „păsări măiastre”, dar cred că Iorga se referă la acestea.

Artistul a mers în America, ducând mai multe obiecte ale sale, și americanii au oprit la vamă produsele estetice ale românului nostru, voind să-l supună la taxa pentru bucăți de fier vechi. D. Brâncuș a protestat însă, s-a făcut o comisiune de artiști din America, și comisiunea a spus că într-adevăr este cea mai înaltă artă la care a putut ajunge simplificarea timpurilor noastre. (…)

Lucrări ale lui Brâncuși expuse la New York în 1914. Foto: National Gallery of Art.

Ce rămâne, și aici? Toate acestea se duc, toată moda aceasta dispare. Hitler, în Germania sa, a scos în vânzare cele mai ilustre tablouri din această școală [modernistă – nota V.P.], pe care nu le suferă în Muzeele Statului. Vă asigur că va veni o vreme când se va face pânză curată din ele toate și femei gospodine cu peria vor șterge toată această batjocură!”

Hitler și Goebbels (ministrul Propagandei) la expoziția „Artă degenerată” (Entartete Kunst), Berlin, 1937. Peste 5.000 de lucrări de artă, printre care picturi de Chagall, Matisse, Picasso și van Gogh, au fost scoase din muzeele germane, iar o parte au fost instalate într-o expoziție care le lua în derâdere, prezentându-le ca produse ale „degenerării” rasiale.

Dacă dorești mai multe istorii necunoscute, susține „Istorie pe șleau” cu o donație pe butonul de mai sus.